UIT OVERTUIGING

De firma OLYMP is altijd al van mening geweest dat iedere onderneming zich bewust zou moeten zijn van haar blijvende sociale verantwoordelijkheid tegenover haar medewerkers, leveranciers, producenten en klanten. Binnen dit kader is OLYMP ook overtuigd van de ondernemingsverplichting tegenover de internationale productiebedrijven en neemt zij deze grote verantwoordelijkheid buitengewoon serieus."
Mark Bezner, beherend vennoot van OLYMP Bezner KG

DUURZAAMHEID EN VERANTWOORDELIJKHEID

OLYMP Bezner KG uit Bietigheim-Bissingen (district Ludwigsburg/ Baden-Württemberg/ Duitsland) is zich als succesvolle onderneming voor kleding in de 21e eeuw bewust van een blijvende verantwoordelijkheid jegens haar medewerkers, leveranciers, producenten en al helemaal jegens haar klanten. De vervaardiging van OLYMP-producten vindt plaats in bedrijven volgens internationaal erkende en controleerbare sociale normen en volgens redelijke principes.

OLYMP is van oudsher doordrongen van de verplichting als ondernemer jegens de medewerkers en partners en neemt de sociale verantwoordelijkheid vooral in de buitenlandse productieplaatsen buitengewoon serieus. Het hoogste streven van de directie is, dat OLYMP-producten niet alleen humaan-ecologisch onberispelijk en van hoge kwaliteit zijn, maar ook in de partnerbedrijven volgens precies vastgelegde sociale normen worden geproduceerd.

Om deze sociale normen te waarborgen, wordt de hoogwaardige productie daarom uitgevoerd door een beperkt aantal productiepartners in Azië en Zuidoost-Europa die dat al vele jaren zijn, en met wie een soms meer dan 40-jarige nauwe samenwerking op basis van het volste wederzijdse vertrouwen bestaat.

Van de partnerbedrijven eist OLYMP consequent het over de hele linie in acht nemen van wereldwijd geldende, gerespecteerde en bindende sociale normen. Het grootste deel van de productie wordt vervaardigd in bedrijven die beschikken over het kwalificatiecertificaat SA 8000:2001 van de Social Accountability International (SAI). Bovendien heeft de onderneming OLYMP zich door het lidmaatschap in de Business Social Compliance Initiative (BSCI) verplicht tot de naleving van verstrekkende sociale normen bij de vervaardiging van de producten. Deze omvatten, naast maatregelen ter bescherming van de werknemer, met name ook de regeling van arbeidstijden, een passende vergoeding, menswaardige arbeidsvoorwaarden, de beschikbaarstelling van gezondheids- en sociale voorzieningen alsmede het ondubbelzinnige verbod op iedere vorm van kinderarbeid, dwangarbeid of discriminatie. De nakoming van deze sociale normen wordt met geregelde tussenpozen door onafhankelijke controle-instituten gecontroleerd en geauditeerd.

Eigen OLYMP-medewerkers in de confectiebedrijven ter plaatse bewaken daarnaast door hun voortdurende aanwezigheid de naleving van de kwaliteitsmaatstaven en de arbeidsvoorwaarden. Bij eventuele misstanden kan zo in de zin van de bedrijfsfilosofie rechtstreeks en onmiddellijk worden ingegrepen. Bovendien is de OLYMP-directie meerdere malen per jaar op iedere afzonderlijke locatie aanwezig, om zich persoonlijk van de productieomstandigheden te overtuigen.

Door bijna uitsluitend rechtstreekse import van de producten en een duidelijke transparantie in de leverketen, de plaatselijke aanwezigheid in de productiebedrijven en de verantwoordelijke en duurzame relaties met de zorgvuldig gekozen partners, zorgt OLYMP voor de waarborging van duidelijk gedefinieerde sociale normen en humane arbeidsvoorwaarden.

 

» Meer over de SA8000:2001
» Meer over de BSCI

Moderne textielsoorten moeten in de 21e eeuw voldoen aan zeer hoge eisen van allerlei aard. Eigentijdse kleding dient zich te onderscheiden door lang in stand blijvende helderheid van kleuren, hoog draagcomfort te bieden en stevig, gemakkelijk in onderhoud en kreukvrij te zijn. Deze kwaliteitscriteria en vele andere functionele eigenschappen van textiel worden tegenwoordig vanzelfsprekend geëist en zijn al naar gelang het gebruiksdoel nagenoeg onontbeerlijk. De veelsoortige eisen van de kritische consumenten aan de textiel- en kledingproducten zijn echter niet zonder elk gebruik van bepaalde chemische stoffen te realiseren.

OLYMP Bezner KG past om deze reden voor haar hoogwaardige producten overwegend natuurvezels uit hernieuwbare grondstoffen als katoen, wol, zijde of kasjmier toe, die bijzonder goed ademen en zorgen voor een aangenaam draagcomfort op de huid. Ter bereiking van de gewenste en noodzakelijke textieleigenschappen worden de vezels/weefsels onderworpen aan chemische veredelingsprocessen, die door permanente ontwikkeling en in samenwerking met gerenommeerde textielbedrijven voortdurend geoptimaliseerd en perfect aan de speciale behoeften van de OLYMP-doelgroep zijn aangepast.

OLYMP streeft ernaar, de klanten behalve een compromisloze productkwaliteit tevens de hoogste mate aan zekerheid en transparantie te bieden, die met een product van de firma OLYMP een qua gezondheid probleemloos kledingstuk verwerven. OLYMP-producten moeten aan uitgebreide humaan-ecologische eisen voldoen en zijn overwegend gecertificeerd volgens de Oeko-Tex® norm 100. Het Oeko-Tex® certificaat wordt voor een kledingstuk alleen dan verleend, als ook alle verdere materialen en accessoires van alle toeleveranciers aan deze strenge eisen voldoen en eveneens gecertificeerd zijn. Aan de wetenschappelijk gefundeerde parameters, die onafhankelijke toetsingsinstituten van het Oeko-Tex® samenwerkingsverband, zoals het landelijk gerenommeerde textielonderzoeksinstituut Hohenstein Textile Testing Institute GmbH & Co. KG te Bönnigheim (Baden-Württemberg), voor een geregelde test op schadelijke stoffen en huidvriendelijkheid hanteren, wordt bij OLYMP reeds sinds 1995 absoluut betrouwbaar en permanent voldaan.

De Oeko-Tex® norm 100 is een onafhankelijk certificatiesysteem voor op schadelijke stoffen geteste textielsoorten, waarvoor de criteria meestal aanzienlijk strenger zijn dan de wettelijk voorgeschreven bepalingen. De Oeko-Tex® norm 100 sluit niet alleen verboden stoffen zoals bijvoorbeeld kankerverwekkende AZO-verfstoffen uit, maar tevens gezondheidsbelastende en bedenkelijke stoffen waarvoor geen bindende wettelijke regeling bestaat. De door de Oeko-Tex® norm 100 vastgestelde bovengrenzen worden door OLYMP in vele gevallen zelfs duidelijk onderschreden. De Oeko-Tex® lijst van criteria omvat bovendien nog andere parameters zoals bijvoorbeeld goede kleurechtheid of een huidvriendelijke pH-waarde.

 

» Meer over de Oeko-Tex

DIT ZOU U OOK KUNNEN INTERESSEREN